OKI-Logo Silberne Rose des hl. Nikolaus
im Jahr 2008
für Mons. Eleuterio Fortino

 

OKI-Logo OKI-Logo
Die Laudatio
OKI-Logo