OKI-Logo ORTHODOXIA 2006


Hierarchs who passed to the Lord

      date of death
Antiochia Kirilos Doumat M Buenos Aires + 11.04.2006
Armenia Ghevont Jirair Tchebejan A assistant + 09.03.2006
Bulgaria Boris B Tiberiopol + 21.03.2006
Arsenij Angel Bogoev Čakandrakov M Plovdiv + 13.10.2006
Cyprus Chrysanthos Chrysostomou former M Lemesos + 02.02.2006
Czech Nikolaj Kocvár Metropolit + 30.01.2006
Ethiopia Dimitros Tekledingle A Negele-Borena + 10.02.2006
Hellas Panteleimon Karanikolas M Korinth + 16.08.2006
Theophilos Kanavos former M Gortyna + 09.10.2006
India Baselios Mar Thoma Mathews II Catholicos + 26.01.2006
Jerusalem Silvestros Jabra al Far A Kyriakopolis + 15.09.2006
 Konstantinopolis  Methodios Fouyas M Pisidia + 06.07.2006
Timotheos Mihail Papoutsakis A Kreta + 26.07.2006
Chrysostomos Konstantinidis M Ephesos + 13.10.2006
Moskva Dorimedont Čekan B Edinet + 31.12.2006
Syria Dioskoros Lukas A Mor Mattha + 22.09.2006
Ukraina
Moskva
Stephan Bilak A Cooper City + 10.11.2006


retour